JXTC Urban Life - шаблон joomla Продвижение

Zdraví

Psychologie barev

Psychologie barev

Každý z nás již určitě slyšel o charakteristikách jednotlivých barev. Některé se označují jako teplé, jiné naopak studené. Také je ovšem pravdou, že každý z nás vnímá barvy různě.

Jedna barva nemusí být pro všechny stejná, jelikož barvy vnímáme nikoliv samostatně, ale v kontextu s okolím a ostatními barvami. Psychologie vnímání barev je také závislá na osobní zkušenosti a na prostředí, ve kterém žijeme.

Vliv barev na člověka

Psychologie barev je jednou z psychologických disciplín, která se zaměřuje na studium vlivu barev na psychiku člověka. Každý preferuje jinou barvu, která má vliv na jeho emoce, náladu a rozpoložení. Poznatků tohoto zkoumání se využívá ve sportu, v architektuře, medicíně a v řadě dalších disciplín. Individuální vnímání jednotlivých barev a jejich odstínů je u každého člověka
odlišné. Přesto lze ovšem na základě pozorování a vědeckých zkoumání zobecnit účinky a charakteristiku základních barev, což platí pro většinu populace.

Barvy

Žlutá - přináší pocit uvolnění, souladu, navozuje veselost a otevřenost, zároveň může být i synonymem povrchnosti a přelétavosti
Oranžová - je slavnostní, vyvolává pocit radosti a je spojena s představou tepla, bohatství, úrody, ale i bezcílného hektického rozčilení
Modrá - znamená klid, důvěru, tradice, trvalou stálost a matriarchát
Červená - energie, vzrušení, náruživost, síla, představa ohně a krve, nebezpečí i lásky a hluku. Je symbolem vznešenosti, změny, pronikání vpřed, dobývání, sebevědomí a výstrahy
Fialová - melancholická, náročná, značí zastřené vzrušení a skryté tajemství vyvolávající znepokojení, skromnost a pokoru
Zelená - uklidňuje a chrání, ale také omezuje. Je přátelská a dává pocit bezpečí a naděje
Růžová - něžná aktivita, volnost i energie. Je symbolem lásky, něhy, jemnosti a oddanosti
Hnědá - střízlivost, mlčenlivost, solidnost, vážnost, jistota a pořádek
Černá - barva smrti, konečného rozhodnutí, agresivního vzdoru a absolutního odříkání
Bílá - je neurčitá, nejistá, představuje čistotu a nevinnost, osvobození a absolutní svobodu

Psychologie barev

Názorným příkladem psychologie barev jsou tyto barvy:

Zlatá žluť - připomíná sluneční zář a proto značí život, moudrost, božské světlo, štěstí, idealismus, šlechetnost. Paradoxem je, že je oblíbenou barvou jen pro 5% dospělých.
Rudá - je barvou životní síly, aktivity, potěšení z činnosti a dobrého kontaktu s okolím.

Přihlášení do klubu