JXTC Urban Life - шаблон joomla Продвижение

Rodina

rozvod

Jak podat žádost o rozvod?

V současné době se stále více manželských párů dostává do situace, kdy manželství již není funkční a jeden či oba manželé zvažují rozvod. Pro úspěšný rozvod však nestačí jen vyplnit rozvodové papíry a podat je na soud, ale je třeba návrh na rozvod manželství řádně připravit tak, aby rozvod proběhl rychle a bez komplikací.

K návrhu na rozvod manželství rozvodový formulář nestačí

Pro podání žádosti o rozvod neexistuje předepsaný rozvodový formulář jako je tomu u jiných řízení, ale je třeba vypracovat žalobu a tu následně podat k soudu dle posledního společného bydliště manželů. V případě nezletilých dětí je třeba rovněž podat návrh na úpravu výchovy a výživy s tím, že o dětech musí soud rozhodnout před samotným projednáním návrhu na rozvod manželství. U řízení o dětech je třeba velmi pečlivě zvážit úpravu péče (výlučná péče, společná péče či střídavá péče) a rovněž výši výživného na děti. Pokud se manželé dohodnou na tom, že se chtějí rozvést, i na péči o děti a výživném včetně vypořádání majetku, je možné realizovat rozvod dohodou (tzv. nesporný rozvod). Tato varianta řízení výrazně zrychlí a zjednoduší. 

Nezapomeňte na majetkové vyrovnání

Náležitou péči je třeba věnovat i majetkovému vyrovnání. V případě rozvodu dohodou je majetkové vyrovnání řešeno prostřednictvím smlouvy, která je účinná okamžikem rozvodu. Pokud se manželé na výši majetkového vyrovnání nedohodnou, následuje po rozvodovém řízení ještě soudní řízení o vypořádání majetku.

Jaké rozvodové papíry si tedy připravit?

Kompletní rozvod manželství není o jednom řízení, ale skládá se ze třech fází, a to řízení ohledně dětí, následuje soud řešící vlastní rozvod manželství a poté (pokud se nejedná o rozvod dohodou) ještě soudní řízení o majetkovém vyrovnání. Je tedy třeba připravit si následující dokumenty:


Návrh na úpravu výchovy a výživy nezletilých dětí (v případě nezletilých dětí) - zde je třeba navrhnout, komu budou děti svěřeny a jaká bude výše výživného.


Návrh na rozvod (žalobu na rozvod manželství) - zde je třeba (pokud se nejedná o rozvod dohodou) uvést okolnosti rozpadu manželství a navrhnout, aby soud manžele rozvedl.


Žalobu na vypořádání společného jmění manželů - zde je třeba specifikovat společný majetek (včetně dluhů) a navrhnout, jakým způsobem má být tento majetek vypořádán.


To, v jaké kvalitě budou rozvodové papíry připraveny, výrazně ovlivní jak samotné podání žádosti o rozvod, tak zejména její průběh a výsledek. Přípravě dokumentů je tedy třeba věnovat patřičnou pozornost.

Rozvodový právník pomůže

Naprostá většina manželů nemá s tím, jak správně podat návrh na rozvod manželství, žádné zkušenosti a bohužel často opomene v rozvodových dokumentech uvést skutečnosti, které mají podstatný vliv jak na samotnou žádost o rozvod, tak i na výši výživného či majetkové vyrovnání. Je proto lepší nechat přípravu návrhu na rozvod odborníkům a obrátit se na zkušeného rozvodového právníka, který již takových návrhů zpracoval stovky a přesně ví, na co si dát pozor a co je při rozvodu důležité uvést. Zkušený rozvodový právník připraví rozvodové dokumenty tak, aby obsahovaly vše potřebné a současně i zastoupí v rozvodovém řízení. Celý rozvod tak proběhne rychleji a kvalitně připravené dokumenty umožní dosáhnout lepšího výsledku, ať již se jedná například o výši výživného, nebo o vypořádání majetku.

Přihlášení do klubu