JXTC Urban Life - шаблон joomla Продвижение

Rodina

coronavirus

Jak správně nosit roušku proti coronaviru

Světová zdravotnická organizace (WHO) minulý týden prohlásila propuknutí koronaviry za pandemii. Vzhledem k současné situaci se lidé zásobovali masky. Lékaři po celém světě prohlásili, že není nutné používat masky, pokud nejste nemocní nebo nemáte příznaky. Je také důležité vědět, že masky zabraňují šíření nemoci, pouze pokud je dodržována správná hygiena rukou. Je důležité si často umývat ruce a nedotýkat se tváře, očí a úst. Uprostřed paniky a strachu je důležité pochopit, že není nutné hromadit masky. Je vhodné mít je k dispozici pro lidi, kteří to potřebují, jako jsou lékaři, zdravotní sestry a lidé pečující o pacienty.

WHO vydala soubor pokynů, jak nosit masky, aby poskytovaly maximální ochranu před pandemií.

· Před nasazením masky očistěte ruce otřením rukou na bázi alkoholu nebo mýdlem a vodou.

· Zakryjte ústa a nos maskou a ujistěte se, že mezi obličejem a maskou nejsou žádné mezery.

· Při používání masky se nedotýkejte: pokud tak učiníte, očistěte si ruce otřením rukou na bázi alkoholu nebo mýdlem a vodou.

· Vyměňte masku za novou, jakmile je vlhká. Masky pro jedno použití znovu nepoužívejte.

· Chcete-li odstranit masku: odstraňte ji zezadu (nedotýkejte se přední strany masky) a okamžitě ji zlikvidujte v uzavřeném kontejneru. Očistěte si ruce tření rukou na bázi alkoholu nebo mýdlo a vodu.

Je důležité, aby všichni přijali opatření stanovená WHO, která pomohou omezit šíření ohniska Coronaviru.

Přihlášení do klubu