JXTC Urban Life - шаблон joomla Продвижение

Bydlení

Modrá úsporám

Modrá úsporám

Modrá úsporám je registrovaná obchodní značka na prodej spořičů vody, ovšem jde i o nový program, o kterém uvažují politici. 

Modrá úsporám

Filozofie prodejců spořičů vody je o tom, že příští války nebudou o ropu, ale o vodu. A český člověk vodou údajně plýtvá, při puštěném kohoutku odebírá 20 - 30 litrů za minutu, kdežto se správnými spořiči vody se dostanete bez poklesu komfortu na 5 litrů za minutu. Ušetříme prý tím 50 - 70 % vody. Nezdá se mi, že by to byla nejlepší cesta.

Vždyť v Evropě je průměrná spotřeba vody kolem 150 kubíků na osobu a rok, kdežto v CR, se stále rostoucí cenou, poklesla spotřeba vody na 90 m3 za rok. Je snad cílem dostat se na nulu? V rámci boje proti suchu, dokonce i politici začínají uvažovat. Jak bojovat proti suchu. Po prvních nápadech stavby přehrad, rybníků a mokřad zjistili, že tudy cesta nevede. Chtějí naopak podporami dotovat využívání dešťové vody na pozemcích. Stejně jako v Německu. Případně zasakování vody do země.

Jde o to, že voda, která se dešťovými kanalizacemi a čističkami dostane do řek, nikdy se již nevrátí do krajiny. Centrální kanalizace a řeky, vlastně odvodňují - meliorují celá údolí.

Další možnosti

Dalšími možnostmi jsou využívání šedé vody, případně a co by bylo nejdokonalejší, čistit a využívat vyčištěnou vodu přímo na pozemku. S takovým programem přišla třeba již před 7 lety firma Akvatik. Co z toho vyplývá pro stavitele novostaveb a větších rekonstrukcí? Včas rozdělit rozvody vody v domě na pitné a šedé. Mít tedy dvojí až trojí rozvod vody v domě. Navýšení investice rámci hrubé stavby je velmi malé. Toto rozdělení nám však umožňuje využívat i jiné druhy vod.

Hlavně by lidé měli maximálně usilovat o budování domovních čistíren vod a vlastních studní. S kanalizacemi je to složité, ovšem studny se dnes již budují i v centru velkých měst. Není to tak velký problém, nejsme nikde na poušti, ovšem voda je zde 2 x dražší, než na poušti v Izraeli. Tím pádem máme výbornou návratnost investic do studní a čistíren i bez dotací. Ovšem, mnohé obce a města, tyto dotace dávno poskytují.

Autor: Ing. Pavel Sýkora
Zdroje:
www.studnyavrty.cz
www.akvatik.cz

Přihlášení do klubu